Шановні гості офіційного сайту Інституту рослинництва

ім. В. Я. Юр'єва НААН!

 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва  Національної академії аграрних наук – одна із провідних науково-дослідних установ України аграрного профілю, різноспрямовані дослідження якої охоплює широкий спектр сучасних селекційно-рослинницьких напрямів. Традиції, закладені фундаторами агрономічної науки з часів заснування інституту в 1908 році, продовжуються і активно примножуються науковим колективом інституту, який включає 118 науковців, в т.ч. 14 докторів наук та 53 кандидатів наук, 4 професори та 46 старших наукових співробітників.

Сьогодні вченими інституту проводяться дослідження з 13-ти польових культур, забезпечуючи повний цикл від розробки теоретичних основ селекції та створення вихідного матеріалу до розробки та впровадження високоефективних систем насінництва та технологій вирощування створених сортів і гібридів. В аграрному виробництві України та інших країн широко відомі селекційні розробки інституту з пшениці м’якої і твердої, жита, тритикале озимих, пшениці м’якої і твердої, полби, тритикале, ячменю ярих, проса, кукурудзи звичайної і цукрової, гороху, сої, квасолі, соняшнику. До Державного реєстру сортів рослин придатних до поширення в Україні на 2020 рік занесено 201 сортів і гібридів та 87 батьківських компонентів польових культур селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, а 44 з них знаходяться в національних реєстрах інших країн. На основі ліцензійних договорів інститут реалізує насіння високих репродукцій сортів озимих і ярих зернових, зернобобових культур, батьківських компонентів гібридів кукурудзи і соняшнику.

Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН є єдиним в Україні Центром генетичних ресурсів рослин України. На теперішній час в Центрі генетичних ресурсів рослин України зосереджено 149,7 тис. зразків 540 культур 1798 видів. Банк генетичних ресурсів рослин України становить національне надбання (Постанови Кабінету Міністрів України: N 527 від 1.04.1999 р. та N 472-р від 19 серпня 2002). Дванадцять колекцій польових культур генбанку віднесені ФАО до найважливіших і найбільших у світі, зокрема, пшениці, тритикале, кукурудзи, сої, нуту, гороху, квасолі, проса, гречки, чини та маку олійного. У Національному сховищі генофонду рослин на довгостроковому зберіганні знаходиться 73,2 тис. зразків 737 видів культурних рослин та їх диких співродичів. З використанням зразків генбанку польових культур за 25 років створено понад 700 сортів і гібридів, які щорічно вирощуються в агроформуваннях різної форми власності в Україні на площі понад 4,9 млн. га.

Географія міжнародного співробітництва інституту налічує 42 країни. Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН співпрацює із закордонними науковими центрами за напрямами: генетичні ресурси рослин; спільні селекційно-генетичні програми з створення сортів і гібридів рослин; представництво та виключні права на сорти рослин селекції інституту; екологічне випробування сортів і гібридів рослин. Інститут приймає участь у міжнародних програмах з генетичних ресурсів рослин (ECPGR, EURISCO, AEGIS), з покращення кукурудзи та пшениці (CIMMYT), з покращення озимої пшениці (IWWIP).

Інститут є прогресивною базою для підготовки фахівців для сучасної сільськогосподарської галузі,  в інституті діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 201 «Агрономія» (спеціалізації: «селекція і насінництво», «рослинництво»).  Кожний рік в наукових підрозділах інституту проходять наукову практику та стажування понад 100 студентів ВНЗ України. Інститутом щорічно проводяться курси підвищення кваліфікації наукових кадрів системи НААН та ВНЗ аграрного профілю з питань формування і ведення банку генетичних ресурсів рослин, а також методологічного та інформаційного забезпечення селекційних досліджень.

 Інститутом видаються три періодичні наукові фахові видання: міжвідомчий тематичний науковий збірник "Селекція і насінництво", науковий журнал "Генетичні ресурси рослин", а також науково-виробничий журнал "Посібник українського хлібороба".

Інститут виконує функцію Центру наукового забезпечення Харківської області, основною метою діяльності якого є розробка та реалізація інвестиційно-інноваційних програм розвитку агропромислового виробництва області. Центром проводиться доопрацювання, апробація і впровадження новітніх науково-технічних розробок, створення банку даних про новітні світові наукові досягнення, проведення маркетингових досліджень і надання організаційної допомоги в їх освоєнні.

До мережі Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН входять: Устимівська дослідна станція рослинництва (Полтавська обл.) та три дослідних господарства: ДП ДГ "Елітне"; ДП ДГ "Пантелеймонівське"; ДП ДГ "Аграрне" (Харківська обл.). 

Щорічно інститут проводить міжнародні, державні, регіональні наради, конференції, семінари з питань селекції і насінництва зернових, зернобобових, круп'яних і олійних культур, технологій їх вирощування, способів захисту від шкідників, хвороб і бур'янів та інші. 


Запрошуємо Вас до співпраці.