PDF Print

Національний центр генетичних ресурсів рослин України

 

 

Порядок приймання та закладки на зберігання насіння зразків генофонду у Національне сховище 

 

 

Інформація щодо реєстрації зразків генофону рослин

 

У процесі селекції, наукових досліджень, інших форм експериментальної та пошукової роботи створюються або виявляються цінні генотипи. Вони є вихідним матеріалом для створення нових сортів, використання у наукових та навчальних програмах, що сприяє прогресу вітчизняної науки і сільського господарства. Оскільки ці форми є втіленням інтелекту та праці вчених, селекціонерів, дослідників, вони є надбанням народу України та мають бути виявлені, збережені у Національному генбанку рослин та мобілізовані для практичного використання, а їх автори мають отримувати відповідну частку винагороди.  На даний час реєстрацію цінних зразків і колекцій генофонду рослин в Україні за дорученням Національної академії аграрних наук України здійснює Національний центр генетичних ресурсів рослин України, що функціонує в Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва. Реєстрацiя зразкiв генофонду культурних рослин та їх диких спiвродичiв проводиться з метою  активiзацiї створення та пошуку джерел та донорiв цiнних ознак, забезпечення їх активного використання в селекцiйних i  наукових програмах і надiйного  збереження.

 

Відомості про реєстрацію зразків публікуються у науковому  журналі "Генетичні ресурси рослин”.

 

Положення про реєстрацію  зразків генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України

 

     

      

       Інформація щодо реєстрації колекцій зразків генофону рослин

 

Колекції генофонду  рослин  є  матеріальним та інтелектуальним надбанням народу України. Вони є зконцентрованим резерватом  цінних зразків рослин для використання у сільському господарстві (у першу чергу як вихідний матеріал для селекції), наукових, екологічних, освітніх та іншіх програмах. Ці  колекції  відіграють важливу роль у поліпшенні добробуту нації і міцності держави, зростанні її наукового, інтелектуального та духовного потенціалу і потребують збереження у життєздатному стані та генетичній цілісності.

 

Реєстрацiя колекцій генетичного різноманіття культурних рослин та їх диких спiвродичiв проводиться  Нацiональним центром генетичних ресурсiв рослин України (Центром) Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва за дорученням Національної академії аграрних наук України (НААН) з  метою виявлення,  забезпечення активного використання в селекцiйних i  наукових програмах та надiйного збереження. 

 

 Колекції, зареєстровані у Центрі, заносяться у «Реєстр колекцій генетичного різноманіття рослин України». Колекціям, занесеним у Реєстр, надається пріоритет  при визначенні об’єктів для фінансової і матеріальної підтримки з боку держави, у тому числі в рамках науково-технічної програми «Генетичні ресурси рослин».

 

Положення про реєстрацію колекцій зразків генофонду рослин у Національному центрі генетичних ресурсів рослин України