PDF Print

 

Винахід

 

 

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям та здійсненням права власності на винаходи в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Набуття права інтелектуальної власності на винахід засвідчується патентом. Винахід - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

Патент на винахід - різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки.

 

Термін «патент» походить відлатинського слова «patere», що означає «класти на огляд» (тобто - робити доступним для широкого загалу), а також від словосполучення «letters patent», що у середньовіччі означало документ, виданий монархомабо урядом на засвідчення того, що певна особа чи підприємство мають виключні права або монополію на певний вид діяльності. У широкому розумінні «патент» є комплексом виключних прав на використання винаходу, які держава гарантує патентовласнику, тобто винахіднику або особі, якій винахідник передав виключні майнові права. Надання виключних прав державою здійснюється на заздалегідь визначений період часу в обмін на контрольоване та публічне розкриття патентовласником суттєвих ознак винаходу. У вузькому розумінні «патент» є охоронним документом, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід.

 

Патент надає його власнику:

- виключне право на використання винаходу за власним розсудом;

- право дозволяти використання винаходу на підставі ліцензійної угоди;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, у тому числі забороняти таке використання.

Права, які випливають з патенту на винахід, є чинними з дати наступного дня після їх державної реєстрації.

 

Такий потужний спосіб захисту прав, як отримання патенту на винахід допомагає уникнути конкурентної боротьби на ринку, надаючи власнику унікальну перевагу перед конкурентами – монопольне право використовувати продукт і забороняти третім особам його використання.

Патент на винахід можна продати, а також частково передати права на його використання з метою отримання прибутку.

Патент на винахід засвідчує сучасність, новизну та легітимність виробу. Оскільки отримати патент на винахід можна тільки на унікальний об’єкт, цей документ є вагомим аргументом на користь продукту в конкурентній боротьбі.

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва є власником таких патентів на винаходи:

 

 

1.СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДО ЗБУДНИКІВ ГЕЛЬМІНТОСПОРІОЗУ

 

Винахід належить до способу оцінки стійкості ячменю ярого до збудників гельмінтоспоріозу, що включає визначення стійкості за показником поширеності хвороб, додатковий ранньоосінній висів насіння в умовах поля, повторну оцінку матеріалу на стійкість до збудників гельмінтоспоріозу впродовж року та розподіл на групи стійкості за допомогою середньоквадратичного відхилення σ від середнього значення по досліду.    детальніше... 

 

2. ШТУЧНЕ ЖИВИЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ГАПЛОЇДІВ ЯЧМЕНЮ У КУЛЬТУРІ ПИЛЯКІВ IN VITRO

 

Штучне живильне середовище для отримання гаплоїдів ячменю, в якому як гелеутворювач використовують крохмаль природного мутанту гороху r.                                                детальніше... 


 

 

ВИНАХОДИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я. ЮР’ЄВА НААН

 

ПРЕС ПОРШНЕВИЙ

 

Винахід стосується обладнання харчової промисловості, сільського господарства і призначений для виготовлення зразків макаронних виробів у лабораторіях науково-дослідних установ і переробних підприємств. Прес поршневий містить станину, привід, з'єднаний з привідний валом, на другому кінці якого встановлено поршень, що виконаний з можливістю переміщення в циліндрі, на виході якого встановлена матриця, виконана змінною, при цьому привідний вал має можливість взаємодіяти з поршнем за допомогою напрямних. Винахід дозволяє підвищити ефективність проведення лабораторної оцінки макаронних властивостей різних зразків за рахунок скорочення в декілька разів часу на виготовлення макаронного виробу із зразка тіста заданої пружності та знизити в рази фізичне навантаження на оператора.

 

детальніше...

 

-----------------------------

 

СЕЛЕКЦІЙНА МОЛОТАРКА-ТЕРКА СМТ-1

 

Заявлена селекційна молотарка-терка складається з корпусу, молотильної камери, барабана, дека, приймального судка для насіння, електродвигуна та блока управління. Молотильна камера виконана у формі відкритого зверху бункера та має опорні пластини, розміщені таким чином, що перша розташована на відстані 5–6 мм від поверхні били під кутом 40–45° до горизонтальної лінії, проведеної через центр барабана, а наступні через кожні 25–30 мм під кутом 60–65° над барабаном праворуч по ходу його руху. Барабан виконаний у вигляді закритого циліндра з еластичною робочою поверхнею з билами, а деко – у вигляді металевого сита з круглими вічками діаметром 10–16 мм.

 

детальніше...

 

--------------------------------------

 

СЕЛЕКЦІЙНА МОЛОТАРКА СОНЯШНИКОВА (СМС-2)

 

Селекційна молотарка соняшникова належить до техніки сільськогосподарського машинобудування і призначена для обмолоту кошиків соняшника. Заявлена селекційна молотарка соняшникова складається з корпусу, молотильної камери, в якій розміщені змінні сітчасті дека; системи аспірації, електродвигуна та блока управління. В верхній частині молотильної камери міститься завантажувальний люк з кришкою і запірним пристроєм та має дві двосекційніS-подібні лопаті з еластичними билами. Лопаті з'єднані з втулкою по діагоналі зі зміщенням у різні сторони відносно осі втулки на 3 мм. Молотарка містить також систему розподілу продуктів обмолоту й очистки на три фракції (насіння, відхід аспірації, відхід при зупинці) та пристрій для видалення обмолочених кошиків із фіксатором затвора.

 

детальніше...

 

---------------------------------------------

 

СЕЛЕКЦІЙНА МОЛОТАРКА СОНЯШНИКОВА  (Ромашка)

 

Селекційна молотарка соняшникова належить до техніки сільськогосподарського машинобудування і призначена для делікатного індивідуального обмолоту кошиків соняшника. Селекційна молотарка соняшникова настільного типу складається з корпусу, молотильної камери, що має форму відкритого в передній частині бункера приймального судка для насіння, аспіраційної камери з вентилятором, понижуючого редуктора, 2-х електродвигунів та блока управління. Використання молотильного барабана, виконаного у вигляді вертикального диска з еластичною робочою поверхнею з билами, дека у вигляді опорних пластин, розміщених у похилій площині в напрямку зовнішніх країв молотильної камери, та аспіраційної камери, забезпечує якісний індивідуальний обмолот кошиків соняшнику, повну очистку робочих поверхонь та отримання чистого насіння з мінімальним травмування.

 

детальніше...