PDF Print

 

Корисна модель

  

Відносини, що виникають у зв’язку з набуттям та здійсненням права власності на корисні моделі (КМ) в Україні, регулюються Цивільним кодексом України та Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі». Набуття права інтелектуальної власності на КМ засвідчується патентом.

 Патент на корисну модель - різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки.

 Патент надає його власнику:

 - виключне право на використання КМ за власним розсудом;

 - право дозволяти використання КМ на підставі ліцензійної угоди;

 - виключне право перешкоджати неправомірному використанню КМ, у тому числі забороняти таке використання.

 Права, які випливають з патенту на КМ, є чинними з дати наступного дня після їх державної реєстрації.

 Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва є власником таких патентів на корисні моделі:

 

  

Корисні моделі

 

1. СПОСІБ ОТРИМАННЯ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ ГЛІЦЕРИДІВ ПАЛЬМІТИНОВОЇ КИСЛОТИ

Спосіб отримання інбредних ліній соняшнику з підвищеним вмістом гліцеридів пальмітинової кислоти включає вплив на якісний склад олії в насінні. Підвищення гліцеридів пальмітинової кислоти здійснюється шляхом хімічного мутагенезу, обробкою насіння водним розчином N-нітроетилсечовини у концентрації 0,08 %.   детальніше...

 

2. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ЕНДОСПЕРМАЛЬНИХ РЕКОМБІНАНТІВ КУКУРУДЗИ 

Спосіб одержання ендоспермальних рекомбінантів кукурудзи включає гібридизацію між собою джерел неалельних ендоспермальних мутацій, отримання та самозапилення гібридних рослин першого покоління і другого покоління та виділення в третьому поколінні рекомбінантних форм за фенотипом насіння. Для отримання всіх можливих рекомбінацій між генами структури ендосперму серед насіння другого покоління виділяється таке, що має фенотип гіпостатичного гена, а серед насіння третього покоління - таке, що має фенотип епістатичного гена.   детальніше...

 

3. СПОСІБ СТВОРЕННЯ ЛІНІЙ І ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ З ПОКРАЩЕНОЮ ЯКІСТЮ БІЛКА І КРОХМАЛЮ

Спосіб створення ліній і гібридів кукурудзи з покращеною якістю білка і крохмалю включає забезпечення високого вмісту амілопектину в крохмалі шляхом використання мутаціїwx. Для забезпечення борошнистої консистенції зерна, високого вмісту в ньому крохмалю та незамінних амінокислот і зниження вмісту спирторозчинних білків використовується генна рекомбінація o2wx.    детальніше...

 

4. СПОСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

Спосіб оздоровлення насіння зернових колосових культур, при якому вихідну пробу насіння розділяють на зразки для визначення схожості по існуючих стандартах, потім поміщають у пристрій з нагрітою водою, а проби через 5-10 хвилин виймають із пристрою, висушують до показника маси вихідних зразків, витримують при температурі навколишнього середовища не менше 10 діб і закладають на пророщування для визначення схожості, а по їх результатах вибирають режим виробничої обробки тієї партії насіння, від якої була відібрана проба для тестування, причому цей вибір залежить від цілі подальшого використання насіння, а саме для знезараження від зовнішньої і внутрішньої інфекції, оптимальний режим є таким, де при тестуванні зразків схожість знизилась на 5-7 %, у порівнянні з необробленим насінням; для наступного ведення первинного насінництва - на 40-75 %; для порівняльної оцінки термостійкості різних сортів або партій насіння певного сорту - на 45-50 %.      детальніше...

 

5. СПОСІБ ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Спосіб протруювання насіння сільскогосподарських культур включає обробку їх протруйниками системної дії (фунгіцидами).Крім того,при висіві в день протруєння використовують повну норму фунгіциду на одиницю маси насіння або зменшують її до1/4частини при сумісному внесенні в робочу рідину для протруєння біопрепаратів (бактеріальних добрив) та регуляторів росту (як окремо, так і у суміші), або насіння попередньо озонують чи опромінюють електромагнітними полями; при висіві у наступні 15 днів після протруєння тільки одним фунгіцидом, норму його також пропорціонально знижують до1/4частини.      детальніше... 

 

6. СПОСІБ СТВОРЕННЯ ЛІНІЙ ТА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ БІЛКА ТА ОЛІЇ І ПОЛІПШЕНОЮ ЯКІСТЮ БІЛКА

Спосіб створення ліній та гібридів кукурудзи з підвищеним вмістом білка та олії і поліпшеною якістю білка включає використання неалельних взаємодій між генами структури ендосперму. В білку використовують біохімічний ефект генної рекомбінації o2sh2детальніше...  

 

7. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗРАЗКІВ ГОРОХУ ДО ЗБУДНИКІВ ФУЗАРІОЗНОЇ КОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ

Спосіб визначення стійкості рослин гороху до збудників фузаріозної кореневої гнилі включає вимірювання висоти стебла та довжини кореня у 11-добових рослин, вирощених в рулонах з фільтрувального паперу. Проводять інокуляцію насіння гороху збудниками фузаріозної кореневої гнилі з експозицією 2 години. Визначають маси стебел і коренів та ступінь депресії ростових процесів відносно неінфікованого контрольного варіанту.детальніше...

 

8. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ЕМІСТИМ С ТА АГРОСТИМУЛІН ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО РОЗМНОЖЕННЯ НАСІННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

Спосіб застосування регуляторів росту Емістим С і Агростимулін для прискореного розмноження насіння ярих зернових колосових культур в бакових сумішках з засобами захисту рослин.Емістим С або Агростимулін застосовують двічі - при допосівній обробці насіння та під час вегетації рослин.  детальніше...

 

9.ПОЛІМЕРНА ПЛІВКА ДЛЯ ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Полімерна плівка для пакування харчових продуктів, яка складається з плівкоутворювача, пластифікатора та розчинника. Для підвищення водостійкості та поліпшення структурно-механічних властивостей як плівкоутворювач використовується природний або модифікований кукурудзяний крохмаль з вмістом амілозної фракції більше 60 %, як пластифікатор - суміш сорбіту і гліцерину у масовому співвідношенні 26:74, а як розчинник - вода.  детальніше...

 

10. ХАРЧОВЕ НАПИЛЕНЕ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧЕ ПОКРИТТЯ

Харчове напилене плівкоутворююче покриття складається з плівкоутворювача, пластифікатора та розчинника. Для підвищення водостійкості та засвоюваності, поліпшення структурно-механічних властивостей, зниження собівартості і спрощення процедури виготовлення як плівкоутворювач використовується природний або модифікований кукурудзяний крохмаль з вмістом амілозної фракції більше 60 %, як пластифікатор - гліцерин, а як розчинник - вода.   детальніше... 

 

11. СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ЦУКРОВОГО ПЕЧИВА

Спосіб виготовлення цукрового печива включає приготування емульсії з молока, інвертного сиропу, цукру, меланжу або фосфатидів, розчину розпушувачів, маргарину або вершкового масла, додавання до емульсії суміші пшеничного та кукурудзяного борошна, замішування тіста, формування і випікання готових виробів. Як рецептурний компонент тіста використовується борошно із зрілого зерна цукрової кукурудзи на основі природної мутаціїsu1в кількості 10-35 % від загальної маси рецептурних компонентів. детальніше...

 

12. СПОСІБ ПЕРЕДПОСІВНОГО ОПРОМІНЮВАННЯ НАСІННЯ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР ЕЛЕКТРОМАГНІТНИМИ ПОЛЯМИ

Спосіб передпосівного опромінювання насіння зернових колосових культур електромагнітними полями включає опромінювання електромагнітними полями надзвичайно високих частот (ЕМП НВЧ).Опромінювання ЕМП НВЧ проводять в діапазоні частот 2,5-3,4 ГГц при витраті енергії 1,6-2 кВт/1кг насіння та вологості 9-15 % протягом від 5 до 50 сек., і нагріві його в межах 26-85 °С.     детальніше...

 

13. СПОСІБ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР ДО СТРЕСОВИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

Спосіб оцінки стійкості сортів зернових колосових культур до стресових умов вирощування включає дію на насіння стресових факторів з наступною оцінкою кількості виживання сукупності насіння конкретної партії сорту, що виражає його стійкість. Насіння опромінюють електромагнітними полями надзвичайно високих частот, в діапазоні 2,5-3,4 ГГц при витраті енергії 1,6-2 кВт/1 кг насіння та вологості 9-15 % протягом від 5 до 50 сек., і нагріві його в межах 26-85 °С з наступною оцінкою ступеня виживання залежно від часу опромінювання.      детальніше...

 

14. СПОСІБ ДОБОРУ СТІЙКИХ ДО ЗБУДНИКІВ ФУЗАРІОЗНОЇ КОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ ФОРМ ГОРОХУ

Спосіб добору стійких до збудників фузаріозної кореневої гнилі форм гороху,який дозволяє розширити розподільчу здатність способу індивідуального добору стійких до збудників фузаріозної кореневої гнилі форм гороху шляхом штучної інокуляції насіння збудниками хвороби.     детальніше...

 

15. СПОСІБ ОБЛІКУ УРАЖЕНОСТІ ЗЕРНОВИХ ТА ЗЕРНОБОБОВИХ КУЛЬТУР ЛИСТОВИМИ ХВОРОБАМИ

Спосіб обліку ураженості зернових та зернобобових культур листовими хворобами, який включає спектральний аналіз кольору за допомогою програмного забезпечення, попередню оцінку визначених даних, причому оцінка проводиться методом комп'ютерної діагностики і включає формування зображення листка за допомогою сканера і розподіл області зображення на спектральні складові і їх порівняння для виділення уражених областей листка. детальніше...

 

16. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІБРИДИЗАЦІЇ ГОРОХУ

Спосіб підвищення ефективності гібридизації гороху включає сівбу батьківських форм у розсаднику схрещувань.Сівбубатьківськихсортозразківгороху здійснюють в чотири строки через кожні 3 дні від оптимального на одній грядці по три п'ятирядкові ділянки. детальніше...

 

17. СПОСІБ ДЕСИКАЦІЇ НАСІННИЦЬКИХ ПОСІВІВ СОЇ

Спосібдесикації насінницьких посівів сої включає обробку десикантами на основі діючої речовини Дикват. Обробку посівів здійснюють при вологості насіння 50-55 %.  детальніше...

 

18. СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГАПЛОЇДІВ ЯЧМЕНЮ У КУЛЬТУРІ ПИЛЯКІВ IN VITRO

Спосіб одержання гаплоїдів ячменю в культурі пиляків in vitro включає культивування пиляків на штучному живильному середовищі і отримання з нихкалусів,ембріоїдівта рослин-регенерантів. Якгелеутворюючий компонент штучного живильного середовища використовують крохмаль природного мутанту кукурудзиае з вмістом амілози. детальніше...

 

19. СПОСІБ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛАКОВИМИ ОДНОРІЧНИМИ БУР'ЯНАМИ НА ПОСІВАХ ПРОСА

Спосіб боротьби зі злаковими однорічними бур'янами на посівах проса включає використання гербіцидів Примекстраголд.  детальніше....

 

20. СПОСІБ ЗАХИСТУ СХОДІВ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР ВІД ХВОРОБ ЛИСТЯ

Спосіб захисту сходів зернових колосових культур від хвороб листяналежить до галузі сільського господарства, а саме рослинництва тавключає передпосівну обробку насіння протруйниками.    детальніше...

 

21. РИЗОГЕНЕЗ РЕГЕНЕРАНТІВ ГОРОХУ (PISUM SATIVUM L.) IN VITRO І АДАПТАЦІЯ ЇХ У ҐРУНТІ

Ризогенез регенерантів гороху (Pisum sativum L.) in vitro і адаптація їх у ґрунті, що включає морфогенез в калусних культурах гороху, ризогенез регенерантів на спеціальних поживних середовищах, поведінку регенерантних рослин в умовах теплиць, причому одержують регенеранти з високим рівнем ризогенезу та адаптацією цих рослин в ґрунті.  детальніше...

 

22. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВИХОДУ ЗЕЛЕНИХ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ ЯЧМЕНЮ У КУЛЬТУРІ ПИЛЯКІВ IN VITRO

Спосіб підвищення виходу зелених рослин-регенерантів ячменю в культуріпиляківin vitro включає культивування пиляків на штучному живильному середовищі і отримання з них калусів, ембріоїдів та рослин-регенерантів. Як гелеутворюючий компонент штучного живильного середовища використовують крохмаль природного мутанту кукурудзи su2детальніше...

 

23. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР РІЗНИХ СТРОКІВ СІВБИ ПО КУКУРУДЗІ НА СИЛОС

Спосіб підвищення врожайності озимих зернових культур різних строків сівби по кукурудзі на силос включає інтегрований захист рослин та прикореневе й позакореневе підживлення. Комплексні мінеральні добрива вносять під час сівби в дозі (NPK)15, сівбу проводять у три строки (10, 20, 30 вересня). детальніше...

 

24. СПОСІБ СТВОРЕННЯ СОРТІВ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ З ПІДВИЩЕНИМИ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Спосіб створення сортів озимоготритикале з підвищеними технологічними показниками якості зерна включає досягнення збалансованості клейковинного комплексу, сформованого з відселектованої в різних агрокліматичних умовах сукупності ліній зі складної за типом розвитку і рівнем якості гібридної популяції. Для підвищення технологічних властивостей використовують взаємодію контрастних за якістю клейковини і тіста, високої протеолітичної і низької амілолітичної активностей компонентів синтетичного сорту.  детальніше...

 

25. КАТАЛОГ НАСІННЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН

Каталог насіння генетичного різноманіття рослин включає невелику прозору місткість, заповнену насінням і розміщену на щільному папері. Зразки насіння, згруповані за рівнем прояву ознак, розміщені в папку-регістр, виготовлену з картону з уставленими в неї звичайними прозорими файлами з папером, на якому прикріплені поліетиленові пакетики з насінням і етикетки з надписами.   детальніше...

 

26. СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ПШЕНИЧНОГО ХЛІБА

Спосіб виробництва пшеничного хліба безопарним способом включає заміс тіста, його бродіння, розділку, розстоювання тістових заготовок та випікання. Як рецептурний компонент тіста використовується крохмаль із зрілого зерна восковидної кукурудзи в кількості 1,0-3,0 % до маси пшеничного борошна. детальніше...

 

27. СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ДІЄТИЧНОГО БЕЗБІЛКОВОГО ХЛІБА

Спосіб виробництва дієтичного безбілкового хліба включає приготування тіста шляхом змішування рецептурних компонентів, бродіння тіста, розстоювання сформованих тістових заготовок та їх випікання. Як основний рецептурний компонент виробу використовується крохмаль із зрілого зернавосковидної кукурудзи у кількості 75,0-85,0 % від загальної маси рецептурних компонентів.   детальніше...

 

28. СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВОГО ПЕЧИВА

Спосіб виробництва цукрового печива, який включає приготування емульсії з молочних продуктів, інвертного сиропу, цукру, яйцепродуктів або фосфатидів, розчину розпушувачів, маргарину або вершкового масла, додавання до емульсії суміші пшеничного та кукурудзяного борошна, замішування тіста, формування і випікання готових виробів, причому як рецептурний компонент тіста використовується борошно із зрілого зерна воскоподібної кукурудзи в кількості 15-45 % від загальної маси рецептурних компонентів. детальніше... 

 

29. ХАРЧОВЕ НАПИЛЕНЕ ПЛІВКОУТВОРЮЮЧЕ ПОКРИТТЯ

Харчове напилене плівкоутворююче покриття, яке складається з плівкоутворювача та пластифікатора, причому як плівкоутворювач використовується екстракт водорозчинних полісахаридів із зрілого зерна цукрової кукурудзи, упарений до вологості 74 %, а як пластифікатор - гліцерин при співвідношенні компонентів суміші 2:1. детальніше... 

 

30. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ КРОХМАЛЮ В ЗЕРНІ ЦУКРОВОЇ КУКУРУДЗИ

Спосіб визначення вмісту крохмалю в зерні цукрової кукурудзи, який включає гідроліз проби розмеленого зрілого зерна слабким розчином соляної кислоти, освітлення гідролізату розчином фосфорновольфрамової кислоти, фільтрування гідролізату і вимірювання в ньому кута обертання площини поляризованого світла, причому розмелена проба зрілого зерна піддається попередній екстракції п'ятикратним об'ємом води при температурі 30 °С протягом однієї години, після чого водна фракція видаляється, а отриманий осад промивається водою, підсушується протягом ночі при температурі 50 °С і далі використовується для поляриметричного визначення вмісту крохмалю.   детальніше... 

 

31. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ

Спосіб визначання вмісту хлорофілу у листках озимої пшениці, що включає сканування листкової пластинки рослини на стандартному сканері, виділення на зображенні саме зображення листкової пластинки за методом N. Otsu і оцінку загального вмісту хлорофілу, причому вміст хлорофілу оцінюється за інтенсивністю зеленого кольору за допомогою розробленого нелінійного регресійного рівняння типу у=а+bхс, використовуючи спеціально створену комп'ютерну програму.     детальніше... 

 

32. СПОСІБ СТВОРЕННЯ ШТУЧНОГО ІНФЕКЦІЙНОГО ФОНУ ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ КУКУРУДЗИ НА СТІЙКІСТЬ ДО ФУЗАРІОЗНОЇ СТЕБЛОВОЇ ГНИЛІ

Спосіб створення штучного інфекційного фону для селекції кукурудзи на стійкість до фузаріозної стеблової гнилі включає коливання розміру плями ураженої тканини міжвузля, попередню оцінку визначених даних, яка проводиться методом розрахунку співвідношення між об'ємом ураженої тканини міжвузля та об'ємом тканини всього міжвузля у відсотках і включає формування чіткої диференціації матеріалу та виявлення на цій основі джерел стійкості до фузаріозної стеблової гнилі.   детальніше...

 

33. СПОСІБ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗРАЗКІВ ГЕНОФОНДУ ПШЕНИЦІ ЗА КІЛЬКІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Спосіб класифікації зразків генофонду пшениці за кількісними характеристиками включає визначення кількісних характеристик зразків генофонду, їх класифікацію за певною схемою. За способом змінюють процес перетворення даних: розрахунок приведеного до стандарту значення кількісної ознаки визначають як частку від ділення значення, отриманого для зразка, на відповідне значення основного стандарту, обчислюють середнє, приведене до стандарту, значення кількісної ознаки, визначають класифікаційний бал для зразка шляхом порівняння приведеного до стандарту значення з бальним значенням стандарту. детальніше... 

 

34. СПОСІБ ДОВГОСТРОКОВОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИВЦІВ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ КУЛЬТУР

Спосіб довгострокового збереження живців плодово-ягідних культур включає збереження заморожених зразків при температурі рідкого азоту. В даному способі збільшують об'єм робочої камери для заморожування живців плодово-ягідних культур до 2 л та зменшують градієнт температур. Швидкість охолодження при цьому змінюють.  детальніше... 

 

35. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ПО НЕПАРОВИХ ПОПЕРЕДНИКАХ

Спосіб підвищення урожайності озимих зернових культур по непарових попередниках включає внесення добрив під час сівби, прикореневе й позакореневе підживлення. Комплексні мінеральні добрива вносяться в основне внесення в дозіN60Р60К60по парових попередниках.   детальніше... 

 

36. СПОСІБ СТИМУЛЯЦІЇ НАСІННЄВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Спосіб підвищення насіннєвої продуктивності сільськогосподарських культур включає передпосівну обробку насіння одночасно з плановим протруюванням.Обробку насіння здійснюють розчином, до складу якого входить регулятор росту«Активоплант», який використовують на будь-якій фазі розвитку рослин.   детальніше... 

 

37. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Спосіб підвищення урожайності ярих зернових культур включає внесення комплексних мінеральних добрив восени під оранку в один прийом на фоні мінімального захисту посівів від хвороб, шкідників та бур'янів. детальніше... 

 

38. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ УРОЖАЙНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ЯРОГО

Спосіб підвищення урожайності тритикале ярого належить до галузі сільського господарства і може застосовуватися в рослинництві та насінництві нової зернової культури–тритикале ярого.   детальніше...

 

39. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ШЛЯХОМ ЗАМОРОЖУВАННЯ

Спосіб підвищення життєздатності насіння сільськогосподарських культур шляхом заморожування, при якому зразки насіння закладаються в умови від'ємної температури -20 °С, що дає підвищення схожості, енергії проростання насіння та зменшення ступеня ураженості патогенами зберігання.   детальніше...

 

40. СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ СТІЙКИХ ДО ВИЛЯГАННЯ СЕРЕДНЬОРОСЛИХ БІОТИПІВ ПШЕНИЦІ ТВЕРДОЇ ЯРОЇ

Спосіб ідентифікації стійких до вилягання біотипів пшениці твердої ярої, при якому проводять оцінку вихідного матеріалу за анатомічними ознаками другого нижнього міжвузля стебла. Оцінка проводиться шляхом підрахунку кількості округлих судинно-провідних пучків паренхіми для диференціювання вихідного матеріалу і виявлення на цій основі середньорослих біотипів з підвищеною стійкістю до вилягання.  детальніше... 

 

41. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО РОЗМНОЖЕННЯ НАСІННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

Спосіб застосування регуляторів росту „Біолан”, „Біосил” і „Ендофіт” для прискореного розмноження насіння ярих зернових колосових культур в бакових сумішках з засобами захисту рослин. Насіння пшениці ярої обробляється перед посівом, а стосовно ячменю ярого, крім обробки насіння проводиться обприскування вегетуючих рослин у фазі кущення - початок виходу в трубку.  детальніше...  

 

42. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ХЕЛАТНИХ МІКРОДОБРИВ "РЕАКОМ" ДЛЯ ПРИСКОРЕНОГО РОЗМНОЖЕННЯ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

Спосіб застосування комплексних хелатних мікродобрив «Реаком» для прискореного розмноження ярих зернових культур в бакових сумішках з засобами захисту рослин. Вегетуючі рослини пшениці та ячменю обприскуються у фазі кущення - початок виходу в трубку.  детальніше...  

 

43. СПОСІБ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ СОНЯШНИКУ ЗА ПЛОЩЕЮ ЛИСТОВОЇ ПОВЕРХНІ В РІЗНІ ФАЗИ РОЗВИТКУ РОСЛИНИ

Спосіб оцінки селекційного матеріалу соняшнику за площею листової поверхні в різні фази розвитку рослини включає вимірювання лінійних розмірів листків-ідентифікаторів та облік кількості листків. В фазі зародкових листків вимірюється площа 3-го листка знизу, в фазі розетки - 6-го листка, в фазі бутонізації - 12-го листка, в фазі цвітіння та достигання - 20-го листка. Розрахунки площі листка - індентифікатора проводяться за формулою: S = 20,241 - 10,0233*L1 + 9,4239*L2 + 0,2466*L12 + 0,3163*L22 + 0,1379*L1 * L2), де: S - площа листка; L1 - довжина листка; L2 - ширина листка. Загальну площу листової поверхні листків знаходять за формулою: Sr = k*S*N, дe: Sr – загальна площа листової поверхні рослини у конкретній фазі розвитку; k - частка листка-ідентифікатора в загальній площі листків у конкретній фазі розвитку: для фази розетки k = 0,97; для фази бутонізації k = 0,84; для фази цвітіння k = 0,84 та дозрівання k = 0,82; S - площа листка-ідентифікатора у конкретній фазі розвитку; N – кількість листків, сформованих у конкретній фазі розвитку.    детальніше...  

 

44. СПОСІБ БОРОТЬБИ З БУР'ЯНАМИ В ПОСІВАХ КУКУРУДЗИ В ПІСЛЯСХОДОВИЙ ПЕРІОД

Спосіб боротьби з бур'янами в посівах кукурудзи в післясходовий період включає використання бакової суміші гербіцидів Примекстраголд та Мілагро в фазі 3-5 листків основної культури.   детальніше...  

 

45. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Спосіб підвищення врожайності пшениці м'якої озимої в умовах східного Лісостепу України належить до галузі сільського господарства і може використовуватись в рослинництві при вирощуванні пшениці м'якої озимої.  детальніше...   

 

46. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СУЧАСНИХ СОРТІВ ЖИТА ОЗИМОГО ПРИ ВИРОЩУВАННІ ПІСЛЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОПЕРЕДНИКІВ

Спосіб підвищення врожайності сортів жита озимого при вирощуванні після нетрадиційних попередників включає допосівне внесення добрив, застосування ранньовесняного підживлення по мерзлоталому ґрунту в поєднанні з інтегрованим захистом рослин. Використовують сучасні високопродуктивні сорти жита озимого при вирощуванні після нетрадиційних попередників, таких як ріпак озимий, ячмінь ярий та соя.   детальніше... 

 

47. ЖИР ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ ШЛЯХОМ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВПЛИВУ

Жир для виготовлення кулінарної продукції містить олію соняшнику, яка характеризується високим вмістом гліцеридів олеїнової кислоти. детальніше...

 

 48. СПОСІБ ПРИСКОРЕНОГО РОЗМНОЖЕННЯ НАСІННЯ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Спосіб прискореного розмноження насіння пшениці озимої м'якої в умовах східного Лісостепу України, при якому одноразово використовується стрічковий або суцільний способи посіву зі зниженою від3,0 до 5,7 раз нормою висіву. детальніше...

 

49. СПОСІБ ОЦІНКИ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ ЗА ТЕПЛОСТІЙКІСТЮ ЗРІЛОГО ПИЛКУ

Спосіб оцінки інбредних ліній соняшнику за теплостійкістю зрілого пилку, при якому здійснюється прогрів пилку, нанесеного моношаром на предметне скло, розміщене в закритій чашці Петрі з вологим фільтрувальним папером, за температури 50 °С та експозиції 20 хв., із подальшим порівнянням життєздатності дослідного та контрольного пилку. детальніше...

 

50. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНИКА ЛЮЦЕРНИ

Спосіб підвищення врожайності жита озимого після попередника люцерна включає протруювання насіння перед сівбою. Добриво вносять прикореневим підживленням у фазу кущіння або виходу в трубку. Потім вносять гербіцид навесні у фазі кущіння. детальніше...

 

51. СПОСІБ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗРАЗКІВ СОНЯШНИКУ ЗА ВМІСТОМ БІЛКА В ЯДРІ НАСІННЯ

Спосіб класифікації зразків соняшнику за вмістом білка включає визначення вмісту білка в ядрі зрілого насіння. Розподіл зразків соняшнику здійснюють згідно зі шкалою, складену з 9-ти класів (на основі класових інтервалів) та відповідних балових оцінок.  детальніше... 

 

52. СПОСІБ БОРОТЬБИ З ІМАГО КЛОПА ШКІДЛИВОЇ ЧЕРЕПАШКИ НА ПОСІВАХ ЯРИХ ЗЕРНОВИХ КОЛОСОВИХ КУЛЬТУР

Спосіб боротьби з імаго клопа шкідливої черепашки на посівах ярих зернових колосових культур включає передпосівну обробку насіння баковою сумішшю інсектицидного та фунгіцидного протруювачів. Протруювання насіння цих культур здійснюють препаратами, до складу яких входить імідаклоприд.  детальніше... 

 

 53. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНЦІЙНОЇ НІТРОГЕНАЗНОЇ АКТИВНОСТІ НА КОРЕНЯХ РОСЛИН РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР, ВИРОЩЕНИХ ЗА УМОВ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ВЕГЕТАЦІЙНИХ ДОСЛІДІВ, ЯК СПОСОБУ ОЦІНКИ АЗОТФІКСУВАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Застосування методу визначення потенційної нітрогеназної активності на коренях рослин різних генотипів сортів зернових культур, вирощених за умов лабораторних та вегетаційних дослідів, як способу оцінки азотфіксувального потенціалу сортів зернових культурдетальніше...

 

54. ЖИР ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ СМАЖЕНОЇ У ФРИТЮРІ

Жир для виготовлення кулінарної продукції, смаженої у фритюрі, складається з рослинної олії. Як рослинна олія використовується олія соняшнику з вмістом гліцеридів стеаринової кислоти 11-12 %. детальніше...

 

 55. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ДО ЗБУДНИКІВ ГЕЛЬМІНТОСПОРІОЗУ

Спосіб оцінки стійкості ячменю ярого до збудників гельмінтоспоріозувключає визначення стійкості за показником поширеності хвороб та розподіл на групи стійкості за допомогою середньоквадратичного відхилення σ від середнього значення по досліду. Проводять додатковий ранньоосінній висів насіння в умовах поля.   детальніше...

 

56. СПОСІБ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ СОЇ ВІД БУР'ЯНІВ У ДОСХОДОВИЙ ПЕРІОД

Спосіб захисту посівів сої від бур'янів у досходовий період включає використання гербіциду «Фабіан». Гербіцид «Фабіан» застосовується в досходовий період з нормою внесення 100-120 г/га.  детальніше...

 

57. СПОСІБ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ СОЇ ВІД БУР'ЯНІВ У ПІСЛЯСХОДОВИЙ ПЕРІОД

Спосіб захисту посівів сої від бур'янів у післясходовий період включає використання бакових сумішей гербіцидів. Використовується бакова суміш гербіцидів «Базагран» (1,20-1,30 л/га), «Хармоні» (3,0-4,0 г/га) і «Фюзилад форте» (0,7-0,9 л/га) з різним механізмом дії на бур'яни.  детальніше...

 

58. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ СУЧАСНИХ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ

Спосіб підвищення врожайності сучасних гібридів кукурудзи при дотриманні технології вирощування на фоні інтегрованої системи захисту рослин. Використовуються сучасні високопродуктивні гібриди кукурудзи в поєднанні з різними системами удобрення: гній 30 т/га, або гній 30 т/га + (N30P30K30), або гній 30 т/га + (N60Р60К60), залежно від рівня забезпечення господарств різних форм власності матеріально-технічними ресурсами.детальніше...

 

59. СПОСІБ ЗАХИСТУ ПОСІВІВ СОЇ ВІД ЗЛАКОВИХ І ДВОДОЛЬНИХ БУР'ЯНІВ

Спосіб захисту посівів сої від злакових і дводольних бур'янів передбачає застосування гербіцидів на основі ацетохлору та імазетапіру. Гербіциди на основі ацетохлору та імазетапіру застосовують в баковій суміші в половинних нормах внесення (1,0-1,5 та 0,4-0,5 л/га).    детальніше...

 

60. СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ СТАРІННЯ У НАСІННЯ РОДИНИ БОБОВИХ (FABACEAE)

Спосіб моделювання старіння у насіння родини бобових (Fabaceae) включає витримування зразків насіння в герметичній тарі (скляні пляшки, пакети з фольги) у термостаті в умовах підвищеної температури протягом певного часу з наступним визначенням посівних властивостей насіння за стандартними методиками. детальніше...

 

61. СПОСІБ ОЦІНКИ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ СОНЯШНИКУ ЗА ТЕПЛОСТІЙКІСТЮ ЗАРОДКІВ НАСІННЯ

Спосіб оцінки інбредних ліній соняшнику за теплостійкістю зародків насіння, що включає штучну теплову дію на насіння із подальшим порівнянням прогрітого та контрольного насіння за процентом схожості і довжиною корінця п'ятидобових проростків, причому здійснюється прогрів насіння, попередньо замочуваного у воді впродовж 24 год. при кімнатній температурі (20±1 °C), за температури від 47 °C до 60 °C та експозиції від 5 до 20 хв., із подальшим розподілом ліній на групи теплостійкості.  детальніше...

 

62. СПОСІБ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗРАЗКІВ ГОРОХУ ЗА ВМІСТОМ БІЛКА В НАСІННІ

Спосіб класифікації зразків гороху за вмістом білка в насінні, що включає визначення вмісту білка в зрілому насінні, причому здійснюється розподіл зразків гороху, згідно зі шкалою, складеною з 9-ти класів (на основі класових інтервалів) та відповідних балових оцінок.детальніше...

 

63. СПОСІБ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗРАЗКІВ СОЇ ЗА ВМІСТОМ БІЛКА Й ОЛІЇ В НАСІННІ

Спосіб класифікації зразків сої за вмістом білка й олії в насінні, що включає визначення вмісту білка й олії в зрілому насінні, причому здійснюється розподіл зразків сої, згідно зі шкалою, складеною з 9-ти класів (на основі класових інтервалів) та відповідних балових оцінок. детальніше...

 

64. СПОСІБ ДОБОРУ В СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКУ

Спосіб добору в селекції соняшнику генотипів-носіїв гена Rf1 за допомогою SSR-маркера включає диференціацію ліній-відновників від ліній-закріплювачів та стерильних ліній, електрофоретичний аналіз продуктів ампліфікації ДНК за мікросателітним локусом ORS511 генома соняшнику та ідентифікацію ліній-відновників при наявності в спектрі ДНК відповідних алелей.   детальніше...

 

 65. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ТРИТИКАЛЕ ОЗИМОГО ПІСЛЯ ЛЮЦЕРНИ

 

Спосіб підвищення врожайності тритикале озимого після люцерни включає передпосівне внесення комплексних мінеральних добрив під час сівби. Потім здійснюють прикореневе й позакореневе азотне підживлення на фоні інтегрованого захисту та посівів. При цьому тритикале озиме вирощують після попередника люцерни. детальніше...

 

66. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ЖИТА ОЗИМОГО

Спосіб підвищення врожайності жита озимого включає застосування протруєння насіння та внесення гербіциду. Підживлюють комплексним мінеральним добривом в основне внесення та у прикореневе підживлення. Жито озиме висівається після попередника люцерни. детальніше... 

 

67. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІСЛЯ БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

Спосіб підвищення врожайності пшениці озимої після багаторічних трав включає основне внесення комплексних мінеральних добрив. Потім здійснюють весняне прикореневе підживлення азотними добривами та застосовують гербіцид у фазі кущіння. Як основне удобрення використовуються комплексні мінеральні добрива та здійснюють одноразове прикореневе підживлення.    детальніше...  

 

68 СПОСІБ ОЦІНКИ СОНЯШНИКУ ЗА КІЛЬКІСНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ КОШИКА

 

Спосіб оцінки соняшнику за кількісними характеристики кошика включає облік параметрів кошика. В польових умовах у період дозрівання отримується зображення вибірки кошиків з накладенням трафарету трикутника 36° з лінійними шкалами, аналіз зображення проводиться шляхом обліку кількості генетичних (n1) і зустрічних (n2) спіралей, які перетинають сектор периметра кошика, окреслений сторонами шаблону з наступним розрахунком кількості квіток в кошику та здійснюється в зручний для експериментатора час. детальніше...

 

 

69. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ПРОСА

Спосіб підвищення врожайності проса включає використання загальноприйнятої технології вирощування проса. При цьому використовується взаємодія сівозмінного фону, сортового складу і рядкового способу сівби без внесення добрив.   детальніше...

 

70. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ ІНТЕНСИВНИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО

Спосіб підвищення врожайності інтенсивних сортів ячменю ярого включає систему добору сортів, вибір попередника та фонів живлення при дотриманні технології вирощування. Використовують сучасні інтенсивні сорти ячменю ярого при вирощуванні після попередників: сої, кукурудзи на зерно та буряку цукрового, за різних фонів живлення післядія гною 30 т/га або післядія гною 30 т/га + N30P30K30, або післядія гною 30 т/га + N60Р60K60, залежно від рівня забезпечення господарств різних форм власності матеріально-технічними ресурсами.  детальніше... 

 

71. СПОСІБ СТВОРЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ СОРТІВ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ГОМОЛОГІВ ТВЕРДОЇ ПШЕНИЦІ ТА ПОЛБИ

Спосіб створення промислових сортівгексаплоїднихгомологів твердої пшениці та полби передбачає синтезамфіплоїдівабо схрещування існуючихгексаплоїднихамфіплоїдів, або схрещування існуючихгексаплоїднихамфіплоїдівіз представниками генетичного різноманіття твердої пшениці.Підвищення рівняплоїдностісортів твердої пшениці та полби згеномноюформулою ААВВ до оптимальногогексаплоїдногорівня (2n=42) здійснюється за рахунок введення в їх геном додатковихсубгеномівА1і А2та В1і В2, які походять від однієї або різних батьківських форм. детальніше...

 

72. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ПШЕНИЦІ М'ЯКОЇ ОЗИМОЇ ДО ЗБУДНИКІВ ФУЗАРІОЗНОЇ КОРЕНЕВОЇ ГНИЛІ

Спосіб оцінки стійкості пшениці м'якої озимої до збудників фузаріозної кореневої гнилі включає визначення стійкості за показником поширеності хвороб та розподілом сортозразків за групами стійкості з допомогою обчислення середньоквадратичного відхилення s від середнього значення по досліду X сер. Ранньовесняний висів насіння в ІІ-ІII декаді березня в умовах поля забезпечує проведення оцінки матеріалу на стійкість до збудників фузаріозної кореневої гнилі за умов їх найкращого проявлення, отримання достовірних даних та суттєво скорочує тривалість випробувань.   детальніше... 

 

73. СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ В ЦІЛОМУ ЗЕРНІ ТРИТИКАЛЕ НА АНАЛІЗАТОРІ "ИнфраЛЮМ ФТ-10"

Спосіб визначення показників якості в цілому зерні тритикале на аналізаторі «ИнфраЛЮМ ФТ-10» включає підготовку наборів зразків для градуювання, проведення досліджень сформованих наборів стандартними фізико-хімічними методами аналізу, зняття спектрів пропускання зразків, створення моделі для градуювання та перевірку дієздатності отриманої моделі. Для кожного показника якості зерна тритикале встановлені індивідуальні параметри для побудови моделі градуювання аналізатора.   детальніше... 

 

74. СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Спосіб вирощування пшениці ярої в умовах Східного Лісостепу України включає вибір сорту, попередника, обробіток ґрунту, внесення добрив, посів, захист рослин та збирання. Використовують сучасні високопродуктивні інтенсивні сорти пшениці ярої, розміщують культури після різних попередників, разово вносять під основний обробіток ґрунту комплексне мінеральне добриво нітроамофоску або її аналог, проводять основний обробіток ґрунту на глибину 20-22 см, проводять посів насіння з нормою висіву 5,0 млн. шт./га, застосовують інтегровану систему захисту рослин, що передбачає протруювання насіння перед сівбою, внесення гербіцидів, фунгіцидів, інсектицидів та збирання врожаю прямим комбайнуванням.    детальніше...

 

75. СПОСІБ ВИРОЩУВАННЯ ГОРОХУ БЕЗЛИСТОЧКОВОГО МОРФОТИПУ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Спосіб вирощування горохубезлисточковогов умовахСхідного Лісостепу України включає вибір сорту, попередника, обробіток ґрунту, внесення добрив, посів, захист рослин та збирання. Використовуютьсучасні високопродуктивні інтенсивні сорти гороху безлисточкового морфотипу, забезпечують оптимізацію рівня живлення. Сівба здійснюється визначеною нормою в оптимальні строки. Застосовують інтегровану систему захисту рослин та збирання прямим комбайнуванням для забезпечення можливості господарствам різних форм власності, залежно від забезпечення матеріально-технічними ресурсами, вибирати відповідну систему удобрення для одержання конкурентоздатного рівня врожайності гороху вусатого типу в умовах східної частини Лісостепу України.  детальніше...

 

76. ЕКСПРЕС-ОЦІНКА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ СТВОРЕННЯ СТЕРИЛЬНИХ АНАЛОГІВ М-ТИПУ ТА АНАЛОГІВ-ВІДНОВНИКІВ ФЕРТИЛЬНОСТІ ПИЛКУ КУКУРУДЗИ

Експрес-оцінка контролю якості створення ліній стерильних аналогів М-типу та аналогів-відновників фертильності пилку кукурудзи включає аналіз на типовість, порівняно з вихідною оригінальною лінією. Використовують біотехнологічний метод молекулярно-генетичних маркерів - аналіз поліморфізму мікросателітних локусів (Simple Sequence Repeats), який проводиться за визначеними SSR-праймерами для суттєвого скорочення часу на оцінку ліній і виключення залежності від періоду вегетації рослин та надання об'єктивної картини мінливості геному кукурудзи.  детальніше... 

 

77. СПОСІБ ОЗДОРОВЛЕННЯ ПОСІВІВ ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

Спосіб оздоровлення посівів озимих зернових культур включає передпосівний обробіток насіння. Застосовують сумісне використання регулятора росту Марс EL в дозі 0,2 л/т і мікрохвильове випромінювання електромагнітного поля надзвичайно високих частот (МХВЕП НВЧ) в режимі 1,8 кВт/кг з експозицією 15 сек.  детальніше... 

 

78. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ВРОЖАЙНОСТІ МАТЕРИНСЬКОЇ ФОРМИ КУКУРУДЗИ

Спосіб підвищення врожайності материнської форми кукурудзи включає посів з чергуванням рядків материнської та батьківської форми у співвідношенні 12:4. Використовують батьківські форми сучасних високопродуктивних гібридів кукурудзи інтенсивного типу, батьківська (чоловіча) форма з кількістю бічних гілочок волоті 26-35 шт. з великою пилкоутворюючою здатністю для запилювання більшої кількості рослин материнської форми і збільшення рівня урожайності, і для суттєвого підвищення валового збору насіння на посівах материнської форми. детальніше...

 

 

 

РОЗРОБКИ СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В. Я. ЮР’ЄВА НААН

Корисні моделі

 

1. ПРЕС ПОРШНЕВИЙ

 Прес поршневий включає станину, привід, корпус преса, привідний вал, поршень і циліндр зі змінними матрицями. Станина виконана з листового заліза у вигляді прямокутної коробки. На станині розміщені електричний привід із понижуючим редуктором та корпус преса, що містить привідний вал і поршень, пов'язані між собою. Поршень у крайніх точках своєї траєкторії діє на мікровмикачі і здійснює зупинку та зміну фаз електродвигуна. детальніше...


 

 2. ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ

 Опалювальний пристрій включає камеру згоряння, димохід, отвір для завантаження палива, пристрій подачі повітря в камеру згоряння, яка у верхній задній частині включає додаткову камеру, що накопичує надлишки згоряння газів та забезпечує відсутність хлопкового ефекту. Пристрій подачі повітря в камеру згоряння має вигляд труби та розташований на дверцятах для завантаження палива спереду пристрою, вентилятор з електромотором. детальніше...


 

 3. Молотарка для обмолоту качанів кукурудзи МКК-3,5

 Молотарка для обмолоту качанів кукурудзи складається з рами з колесами та опорними стійками, завантажувального бункера, молотильної камери, системи очищення зерна, приводу та вивантажувального механізму. Молотильна камера містить барабан зі штифтами. При цьому штифти виконані у формі трапеції і меншою стороною направлені за ходом руху барабана, і розміщені на його поверхні по спіралі. Решітчасту деку виконано з можливістю відкриття, в верхній кінцевій частині розміщені певним чином направляючі пластини і регулююча пластина. Система очищення зерна складається з решітчастого стану і аспіраційної камери, які використано як виконавчі елементи для забезпечення очищення та калібрування. детальніше...


 

 4.  СПОСІБ БОРОТЬБИ З ЖУКАМИ КАПУСТЯНИХ БЛІШОК НА ПОСІВАХ ЯРИХ ОЛІЙНИХ КАПУСТЯНИХ КУЛЬТУР

 

Спосіб боротьби з жуками капустяних блішок на посівах ярих олійних капустяних культур, включає передпосівну обробку насіння препаратами, до складу яких входить імідаклоприд чи тіаметоксам. Додатково сходи захищають способом обприскування інсектицидами з групи синтетичних піретроїдів або іншими інсектицидами. детальніше...


 

5. СПОСІБ ПРИСКОРЕНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ЗРАЗКІВ СОНЯШНИКУ ДО ВОВЧКА (OROBANCHE CUMANA WALLR.)

 

Спосіб прискореного визначення стійкості зразків соняшнику до вовчка (Orobanche Cumana Wallr.), що включає отримання проростків соняшнику та визначення стійкості до вовчка, причому диференціація стійких та сприйнятливих зразків здійснюється на 13-16 денних проростках за активністю ферменту каталази. детальніше...

 


 

6. СПОСІБ СТВОРЕННЯ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ

 

Спосіб створення інбредних ліній цибулі ріпчастої включає отримання цибулин гібридів F1 та інбредних ліній.Кожна з гібридних цибулин піддається поділу по денцю на 30-50 фрагментів, які вирощуються і регенеруються на живильному середовищі, отримані рослини-регенеранти вільно перезапилюють між собою. детальніше...

 


 

7. СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ СХОЖОСТІ НАСІННЯ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ В ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ

 

Спосіб підвищення схожості насіння цибулі ріпчастої в процесі зберігання включає зберігання при температурі 5-8°ºC та визначення схожості насіння. Для зберігання використовують насіння з високим вмістом гліцеридів олеїнової кислоти в олії. детальніше...

 


 

8. СПОСІБ ОЦІНКИ СЕЛЕКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ ЦИБУЛІ РІПЧАСТОЇ НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ЗБЕРІГАННЯ

 

Спосіб оцінки селекційного матеріалу цибулі ріпчастої на придатність до зберігання включає аналіз біохімічного складу цибулин. Оцінка лежкості цибулин здійснюється шляхом визначення в них вмісту цукрози.   детальніше...