PDF Print

Історія інституту

 

Установа починає свою історію з 1908 року як Харківська сільськогосподарська дослідна станція. З моменту заснування до 1913 року станцію очолював професор Петро Васильович Будрін. 16 грудня 1909 року на станції почав працювати Василь Якович Юр’єв.

 

У 1913 році станція як самостійний відділ увійшла до Харківської обласної сільськогосподарської дослідної станції. Відділ очолив В. Я. Юр’єв.

 

У 1913 році станцію і відділ рільництва очолив Борис Миколайович Рожественський.

 

У 1913 році організовані відділи: ентомології, фітопатології, метеорології, тваринництва, садівництва.

 

У 1914 році організовано перше експедиційне дослідження, результаті якого зібрано 9 тисяч зразків зернових культур.

 

У 1917 році створено відділ агрохімії.

 

У 1920-1923 роках створені перші сорти Харківської селекції.

 

У 1929 році  станцію було реорганізовано в Український науково-дослідний інститут зернового господарства. З 1929 року установу очолив Абрам Самойлович Етінген.

 

У 1932-1933 роках Інститут зернового господарства переведено у м. Дніпропетровськ.

 

У квітні 1933 року на базі відділу селекції Інституту зернового господарства створено самостійну установу – Харківську  селекційну станцію Спілки насінників Наркомзему СРСР. Станцію очолив Василь Іванович Солодовник.

 

1 жовтня 1934 року станцію реорганізовано в Харківську обласну станцію бурякового рільництва з відділом селекції.

 

2 серпня 1937 року на базі обласної станції  бурякового рільництва  організовується Харківська державна селекційна станція Головного сортового управління Народного комісаріату землеробства СРСР.

 

З 1938 по 1939 роки станцію очолював Федір Іванович Бурденюк, а з 1939 по 1944 роки – Семен Іванович Олейніков.

 

У 1940 році колектив авторів видав перше видання підручника «Загальна селекція і насінництво».

 

У вересні 1941 року діяльність станції припинено  в зв’язку із Другою Світовою війною. 23 вересня 1941 року станцію евакуйовано на Камишинську селекційну станцію. 23 серпня 1942 року станцію евакуйовано на Челябінську державну селекційну станцію.

 

28 серпня 1943 року державна селекційна станція поновила свою роботу у Харкові.

 

З 1944 року Харківську державну селекційну станцію очолив Василь Якович Юрєв.

 

21 грудня 1945 року Постановою Президії Академії наук УРСР засновано Інститут генетики і селекції АН УРСР.

 

У березні 1946 року Харківська державна селекційна станція перейшла у відомство Міністерства сільського господарства СРСР і була перейменована у Харківську державну селекційну станцію Головного сортового управління Міністерства землеробства СРСР. З 1 липня 1946 року розпочата фактична діяльність Інституту генетики і селекції АН УРСР.

 

У 1956 р. на базі  Інституту генетики і селекції АН УРСР і Харківської державної селекційної станції створено Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції і генетики Міністерства сільського господарства УРСР.

 

29 червня 1959 року в зв’язку з 50-річчям з дня заснування Український науково-дослідний інститут рослинництва, селекції і генетики нагороджено Орденом Леніна.

 

8 лютого 1962 року тяжка втрата для Інституту – помер академік Василь Якович Юр'єв.

 

З 1962 року Інститут очолив доктор біологічних наук Ілля Михайлович Поляков.

 

У 1962 році Українському науково-дослідному інституту рослинництва, селекції і генетики присвоєно ім'я академіка В. Я. Юр'єва.

 

З 1970 по 1992 роки Інститут рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва входив до складу Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В. І. Леніна.

 

З  1973 по 1991 рік  Інститут рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва очолював доктор сільськогосподарських наук  Борис Петрович Гур’єв.

 

З  1991 по 1992 рік  Інститут рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва очолював доктор сільськогосподарських наук  Анатолій Михайлович Шевченко.

 

З 1992 р. установа має сучасну назву − Інститут рослинництва імені В. Я. Юр'єва і входить до системи Української академії аграрних наук.

 

З  1992 по 2000 рік  Інститут рослинництва, селекції і генетики ім. В. Я. Юр'єва очолював кандидат сільськогосподарських наук  Леонід  Вікторович Бондаренко.

 

З 1992 по 1995 роки сформована  Система генетичних ресурсів рослин України  на чолі з Національним Центром генетичних ресурсів рослин України  (НЦГРРУ), який був створений в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва.

 

З 2000 по 2012 рік Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва очолював доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Віктор Васильович Кириченко.

 

У 2000 році спільним Наказом Української академії аграрних наук і Харківської обласної державної адміністрації створений Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва в Харківській  області.

 

25 грудня  2002 року трудовий колектив Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН нагороджений Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.

 

У 2012 році Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН став головною установою Лівобережно-Лісостепового науково-інноваційного центру Національної академії аграрних наук.

 

 Інститут є головною установою Центру наукового забезпечення агропромислового виробництва  Харківської області.

 

З 2012 року по 2014 рік Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН очолював  доктор сільськогосподарських наук Сергій Іванович Попов.

 

 З 2014 року Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва очолює доктор сільськогосподарських наук, професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України Віктор Васильович Кириченко.