PDF Print

Аспірантура і докторантура

В Інституті рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН працює аcпірантура за спеціальністю 201 "Агрономія" (спеціалізації: селекція і насінництво; рослинництво).